logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3243
Meno kňaza : Klas, Adam
Pcmeno kňaza : klasadam
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 687
Poradie : 168320
Citát : Klasz Adamus.Modrensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1754. defendit universam philosophiam. Theologiam in eodem semin. 1757. terminavit. 26. Nov. ejusd. a. missus pro cooperatore ad Garam-Szent-Benedek. 2. Jun. 1759. in Bazin. 3. Jan. 1760. investitus parochus in Nagy-Senquicz, ubi † 24. Aug. 1761.
Preklad : Z Modry. Ako chovanec seminára sv. Štefana v r. 1754 ukončil štúdium všeobecnej filozofie. Teológiu ukončil v r. 1757 v tom istom seminári. 26. novembra toho roka bol poslaný za kaplána do Hronského Svätého Beňadika. 2. júna 1759 v Pezinku. 3. januára 1760 bol ustanovený za farára v Šenkviciach, kde † 24. augusta 1761.