logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29321
Meno kňaza : Kevický, Anton
Pcmeno kňaza : kevickyanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 97
Poradie : 7450
Citát : Kevický Anton
N. 1796, o. 1819, prebendát, kaplán v N. Pravne, Handlovej, BB, SF v Ponikách, K v BB, 1832 farár v Malinovej. 1841 rezignoval na faru propter ebrietatem a ostal K. 1852 v Prochoti, 1852 v. v. v dome dôchodcov, kde z. 20.V.1873.

Číslo záznamu : 30940
Meno kňaza : Kevický, Anton
Pcmeno kňaza : kevickyanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 48
Poradie : 3750
Citát : Kevický Anton
N. 1796. O. 1819. PB, K v N. Pravne, Handlovej, BB, SF v Ponikách, K v BB, 1853 F v Malinovej, 1841 rezignoval na faru propter ebrietatem a ostal K. 1852 SF v Prochoti. 1852 n. o. v dome penzistov, kde z. 20.5.1873.