logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41721
Meno kňaza : Kempný, Juraj
Pcmeno kňaza : kempnyjuraj
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 137
Poradie : 3330
Citát : 121. Kempný Georgius. Natus 9. IV. 1887 in Žilina. 1911
orordinatus, Cooperator in Pružina, 1913 Admin. in
spirit. in Lúky, 1915 Admin. ibidem, 1916 int. Admin.
etiam in Dohnaný, Coop. in Nesluša, ad servitium militare
vocatus, 1919 Coop. in St. Bystrica, 1920 in Kys. N.
Mesto, 1923 in Turná, 1924 in examine Pro-Synodali
approbatus, int. Administrator in Zliechov, 1925 Coope-
rator in Rajec, 7926 Adm. in Fačkov, 1927 Parochus
in Fačkov, 1932 Parochus in V. Rovné, 1934 Conf.
extraord. Sororum S. Crucis in Dlhé Pole, 1936 Secre-
tarius Distr. ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . ... 66

Číslo záznamu : 43273
Meno kňaza : Kempný, Juraj
Pcmeno kňaza : kempnyjuraj
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 153
Poradie : 2650
Citát : Kempný Georgius. Natus 1887 in Žilina. 1911 ordinatus,
Cooperator in Pružina, 1913 Admin. in spirit. in Lúky,
1915 Admin. ibidem, 1916 int, Adm. in Dohňany, Coop.
in Nesluša, ad servitium militare vocatus, 1919 Coop.
in St. Bystrica, 1920 in Kys. N. Mesto, 1923 in Turná,
1924 in examine Pro-Synodali approbatus, int. Admini-
strator in Zliechov, 1925 Cooperator in Rajec, 1926 Adm.
in Fačkov, 1927 Parochus in Fačkov, 1932 Parochus in
V. Rovné, 1934 Conf. extraord. Sororum S. Crucis in
Dlhé Pole, 1936 Secretarius Distr. --- --- --- --- 69

Číslo záznamu : 43683
Meno kňaza : Kempný, Juraj
Pcmeno kňaza : kempnyjuraj
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 141
Poradie : 2690
Citát : K e m p n y Georgius. Natus 1887. in Zsolna. 1911. ordinatus,
Cooperator in Barossháza --- --- --- --- --- --- --- --- 56

Číslo záznamu : 43853
Meno kňaza : Kempný, Juraj
Pcmeno kňaza : kempnyjuraj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 4150
Citát : Kempný, Juraj (* 9. apríla 1887 Žilina – + 13. augusta 1949 Visolaje, okres Púchov) — kňaz Nitrianskej diecézy, kanonik.

Kňazské svätenie mu udelili v Nitre 3. júla 1911. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre. Po vysviacke bol kaplánom v Pružine. V roku 1913 sa stal zastupujúcim administrátorom v Lúkach pod Makytou a v roku 1915 ho tam ustanovili za riadneho správcu. V roku 1916 sa stal správcom farnosti v Dohňanoch a zakrátko sa stal kaplánom v Nesluši. Odtiaľ ho však povolali do vojenskej služby. Po návrate z vojenčiny sa v roku 1919 stal kaplánom v Starej Bystrici, v roku 1920 v Kysuckom Novom Meste a v roku 1923 v Trenčianskej Turnej. V roku 1924 spravil prosynodálne skúšky a ustanovili ho za správcu farnosti v Zliechove. V roku 1925 sa stal kaplánom v Rajci, v roku 1926 správcom farnosti vo Fačkove a v roku 1927 ho tam ustanovili za farára a vymenovali ho za kanonika. V roku 1932 sa stal farárom vo Veľkom Rovnom. Od roku 1934 bol popri tom aj duchovným rehoľníčok z Kongregácie milosrdných sestier svätého kríža v Dlhom Poli. Bol aj katechétom a predsedom Školskej stolice. V roku 1936 ho ustanovili za sekretára Veľkobytčianskeho dištriktu. Dňa 1. marca 1942 sa funkcie farára vzdal a stal sa správcom farnosti vo Visolajoch. Tam bol aj sekretárom Pruštianského dištriktu.

Príčinou jeho smrti bol zápal pobrušnice.
Po prevezení z Visolají ho do rodinného hrobu v Žiline 16. augusta pochoval nitriansky kanonik-magister osvp. Jozef Randík s asistenciou. Prítomných bolo dvadsať kňazov a prišli aj veriaci z Visolají. Nad hrobom sa za duchovenstvo s nebohým rozlúčil žilinský administrátor vdp. Teodor Smatana a za veriacich organista z Visolají.