logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37156
Meno kňaza : Kecer, Belizár
Pcmeno kňaza : kecerbelizar
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 9100
Citát : KECZER, Belizár, de [Kecerovský] Lipovec
* nar. 1.11.1855 Kereszt (Maď.), ord. 20.7.1878, +30.7.1931
* 1878 kaplán Svinia, vojenský kaplán, 1882 Ražňany, 1883 Snina, Budkovce, 1884 administrátor Osikov, 1898 Drienov, 1915 dekan.
*D. 1932, s. 147. Sch. 1875, s. 146; 1877, s. 147; 1879, s. 71; 1881, s. 77; 1883, s. 76; 1887, s. 76; 1889, s. 76; 1893, s. 81; 1915, s. 100; 1918, s. 12; 1925, s. 21; 1928, s. 21.>