logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37155
Meno kňaza : Kažik, Ján Krstiteľ
Pcmeno kňaza : kazikjankrstitel
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 9090
Citát : KAZSIK, Ján Krstiteľ
* nar. 24.6.1786 Kurima, ord. 14.8.1808 Jáger – Fuchs, +23.5.1843
* október 1808 kaplán Sabinov, 1.6.1811 kaplán Košice, 1.7.1812 administrátor Sabinov, 1.11.1812 administrátor Žbince, 1815 - september 1816 farár Opátka, 1816 - 1819 Radatice, 1.5.1819 - 31.10.1828 vicerektor kňazského seminára v Košiciach, 11.10.1828 profesor kanonického práva a cirkevných dejín biskupského lýcea, obhajca manželského zväzku a rehoľných sľubov, člen konzistória, 1837 administrátor Paňovce, 1841 - 1842 Košice – Poľov.
*B. 1832. D. 1844, s. 130. Sch. 1815, s. 113; 1816, s. 113; 1818, s. 53; 1819, s. 60; 1824, s. 132; 1826, s. 119; 1828, s. 116; 1829, s. 15; 1833, s. 13, 15; 1837, s. 117; 1838, s. 32; 1839, s. 118.>