logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31695
Meno kňaza : Kaniansky, Jozef
Pcmeno kňaza : kanianskyjozef
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 193
Poradie : 20590
Citát : Kaniansky Jozef, n. 17. 11. 1944 v Hradci pri Prievidzi, o. 23. 6. 1968, kapl. Nová Baňa, 1970 kapl. Zvolen, 1975 spr. f. Sliač, 1978 Zvolen.

Číslo záznamu : 41305
Meno kňaza : Kaniansky, Jozef
Pcmeno kňaza : kanianskyjozef
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 527
Poradie : 55600
Citát : Kaniansky Jozef, spr. farnosti na Sliači, od 1. VII. 1978 spr. farnosti vo Zvolene.

Číslo záznamu : 63171
Meno kňaza : Kaniansky, Jozef
Pcmeno kňaza : kanianskyjozef
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 305
Poradie : 3750
Citát : ThMgr. Jozef Kaniansky, nar. 17.11.1944 v Hradci pri Prievidzi, za kňaza bol vysvätený 23.6.1968 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Novej Bani (1968) a vo Zvolene (1970 -1975). Spravoval tieto farnosti: Sliač (1975), Zvolen (1978), Tŕnie (1980), Oslany (1982 -1984), Sklené Teplice (1984) a Žiar nad Hronom (1988 - 1890). V roku 1990 sa stal znovu farárom v Sklených Tepliciach a o rok neskôr v Medzibrode a v Beňuši (1995 1997). Od roku 1997 bol správcom Katedrálneho kostola v BB a dekanom. Od roku 2005 penzionovaný, adm. vo farnosti Tŕnie, od 2007 výpomocný duchovný vo farnosti Zvolen - Mesto, 2019 honorárny dekan, aktívny v cirkevnom súdnictve na rôznych pozíciách.