logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31694
Meno kňaza : Kandera Pavol, ThDr.
Pcmeno kňaza : kanderapavolthdr
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 193
Poradie : 20580
Citát : Kandera Pavol, ThDr., n. 21. 5. 1936 v Hronci, o. 26. 6. 1960, kapl. B. Bystrica, 1962 kapl. Chrenovec, 1964 kapl. Krupina, 1965 kapl. Detva, 1966 kapl. N. Baňa, 1967 m. p., 1968 kapl. Handlová, 1969 kapl. Nitr. Pravno, spr. f. Uľanka, 1972 spr. f. Beňuš, 1975 ThDr., 1977 spr. f. Selce.

Číslo záznamu : 59775
Meno kňaza : Kandera Pavol, ThDr.
Pcmeno kňaza : kanderapavolthdr
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 636-637
Poradie : 10640
Citát : KANDERA, Pavol (* 21.5.1936 Hronec, okr. Brezno)-vysokoškolský pedagóg.
Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave v r.1956-1960. Za kňaza ho vysvätili 26.6.1960 v Bratislave. Postupne sa stal kaplánom na mnohých miestach: r.1960 v Banskej Bystrici, r.1962 v Chrenovci, r.1964 v Krupine, r.1965 v Detve, r.1966 v Novej Bani. V r.1967-1968 bol z osobných dôvodov mimo pastorácie. Od r.1968 účinkoval ako kaplán v Handlovej, r.1969 v Nitrianskom Právne. V tom istom roku sa stal správcom farnosti v Uľanke. V r.1972-1977 pôsobil ako správca farnosti v Beňuši, v r.1977-1983 v Selciach, v r.1983-1996 v Záhorskej Bystrici. Po dovŕšení šesťdesiatky odišiel do dôchodku do Ružomberka. Popri pastoračnej činnosti postgraduálne študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, štúdiá ukončil doktorátom teológie r.1975. V r.1983-1990 prednášal ako odborný asistent dogmatiku na tejto fakulte. Je autorom viacerých pastorálno-dogmatických článkov v Katolíckych novinách, v Duchovnom pastierovi, ako aj skrípt dogmatiky pre poslucháčov teológie: Boh jediný, Boh trojjediný, Boh Stvoriteľ, Boh Vykupiteľ.
FRANTIŠEK DLUGOŠ