logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37122
Meno kňaza : Kandera, Jozef
Pcmeno kňaza : kanderajozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8760
Citát : KANGYERA (Kandera), Jozef
* nar. 23.2.1867 Nižná (Orava), ord. 29.6.1889, +28.12.1925
* 1889 kaplán Abaújszántó, Svinia, 1890 Zborov Bardejov, 1894 administrátor Hrabovec, 1912 - 1925 farár, vicedekan, 1929 pápežský komorník, 1924 dekan.
* AACass Necrologium, č. 195. D. 1927, s. 116. Sch. 1887, s. 185; 1889, s. 185; 1893, s. 83; 1915, s. 108; 1918, s. 13; 1925, s. 22.>