logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38622
Meno kňaza : Kajan, Ján
Pcmeno kňaza : kajanjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 401
Poradie : 52740
Citát : Kajan Ján, n. 2.3.1920 v D. Kubíne, o. 13.6.1943, kapl. Lúčky pri Ružomberku, 1944 kapl. Námestovo, 1949 kapl. Trstená, 1950 m. p., 1958 kapl. Ružomberok, 1962 spr. f. Lipt. Osada, 1970 spr. f. Rabčice.

Číslo záznamu : 43831
Meno kňaza : Kajan, Ján
Pcmeno kňaza : kajanjan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 3930
Citát : Kajan, Ján (* 2. marca 1920 Dolný Kubín – + 14. augusta 2000 Námestovo) — kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ.
Kňazské svätenie prijal 13. júna 1943 a pôsobil v Spišskej diecéze. Najprv bol kaplánom v Lúčkach, od roku 1944 v Námestove a od roku 1949 v Trstenej. Patril medzi kňazov, ktorí v období socializmu prešli tŕnistou cestou života. V roku 1950 ho Štátny súd v Bratislave nespravodlivo odsúdil na dva roky odňatia slobody a na peňažný trest v sume 10 000, – Kčs. Väznili ho v Leopoldove, potom ho internovali v sústreďovacom kláštore v Pezinku. Od roku 1954 pracoval ako robotník pri regulovaní rieky Orava a potom robil vo veľkosklade potravín v Žiline – zasa ako robotník. Od roku 1958 znova pôsobil v pastorácii – najprv ako kaplán v Ružomberku, od roku 1962 spravoval farnosť v Liptovskej Osade a od roku 1970 v Rabčiciach. Od roku 1995 žil na dôchodku v Námestove.