logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37103
Meno kňaza : Kadlubjak, Ján
Pcmeno kňaza : kadlubjakjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8570
Citát : KADLUBJÁK, Ján
* nar. 15.5.1791 Pekelník (Orava), ord. 2.(5).9.1814 Košice – A. Szabó, +19.1.1866
* štúdiá – Jáger, Košice, 1814 kaplán Trebišov, 1815 Ohradzany, 1817 Sátoraljaújhely, Moldava nad Bodvou, 1819 administrátor Kamenica, 1822 - 1866 administrátor - farár Ruskov, 1826* prísediaci súdnej tabule Abovskej stolice.
*B. 1832. D. 1866, s. 111 rukou dopísané. Sch. 1815, s. 118; 1816, s. 92; 1818, s. 111; 1819, s. 56; 1824, s. 22; 1826, s. 28; 1828, s. 23; 1829, s. 23; 1833, s. 28; 1837, s. 22; 1838, s. 22; 1839, s. 108; 1844, s. 31; 1847, s. 31; 1853, s. 26; 1855, s. 25; 1857, s. 21.>