logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3031
Meno kňaza : Jursa, Ján
Pcmeno kňaza : jursajan1803
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 668
Poradie : 166200
Citát : Jursza Joannes, Nep.Natus 19. Maji 1803. in Szakolcza. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit. 21. Dec. 1827. ordinatus est. Cooperatorem egit in Alsó-Korompa, post annum in Sopornya. lbidem admin. in spirit. duo et semis. anno. 23. Aug. 1833. factus parochus in Alsó-Jattó. Hinc 22. Nov. 1839. transivit ad Besse. Inito cum Joanne Dónay admin. eccl. olim Paulinorum Tirnaviae m. Apr. 1861. cambio, illuc se contulit. 1. Maji 1878. instituto s. Adalberti adlectus. Fuit etiam instituti emer. parochorum et defic. sacerdotum vice-rector. † 30. Maji 1880.
Preklad : Narodil sa 19. mája 1803 v Skalici. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu vo Viedni. 21. decembra 1827 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Dolnej Krupej, po roku v Šoporni. Tam bol dva a pol roka duchovným administrátorom. 23. augusta 1833 sa stal farárom v Jatove. Odtiaľ prešiel 22. novembra 1839 do Beše. V apríli 1861 sa vymenil s Jánom Dónayom, správcom kostola paulínov v Trnave. 1. mája 1878 vstúpil do ústavu sv. Vojtecha. Bol tiež vicerektorom ústavu pre emeritných farárov a kňazov dôchodcov. † 30. mája 1880.