logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2085
Meno kňaza : Juraj (Tomášov, 1561)
Pcmeno kňaza : jurajtomasov1561
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 592
Poradie : 156740
Citát : Georgius.Occurrit 1561. plebanus in Fél, de quo visitator ejusdem a. dicit: „Focariam habet et proles cum ea. Sacramenta administrat secundum ritum catholicum.“ Successorem nactus 1562.
Preklad : V r. 1561 sa objavuje ako farár v Tomášove, o ktorom vizitátor toho roka povedal: „Má kuchárku a deti s ňou. Sviatosti vysluhuje podľa katolíckeho rítu.“ V r. 1562 dostal nástupcu.