logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2049
Meno kňaza : Gregor (Balog nad Ipľom, 1332)
Pcmeno kňaza : jurajbalognadiplom1332
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 590
Poradie : 156380
Citát : Georgius.Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos sancti Nicolai de Belek (Ipoly-Bolyk.) Juratus dixit suum beneficium non valere ultra tres fertones. Solvit quatuor grossos et medium (Mon. Vat. S. I. T. I. 186.)
Preklad : Medzi rokmi 1332 a 1337 sa objavuje ako kňaz v kostole sv. Mikuláša de Belek (Boľkovce) Prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než tri fertony. Zaplatil štyri a pol groša. (Mon. Vat. S. I. T. I. 186.)

Číslo záznamu : 2170
Meno kňaza : Gregor (Balog nad Ipľom, 1332)
Pcmeno kňaza : jurajbalognadiplom1332
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 598
Poradie : 157590
Citát : Gregorius.Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos S. Nicolai de Belek ADtu Vntensi (nunc Ipoly-Balog, filia ad Ipelynyék) qui juratus dixit non credere valere suum beneficium ultra tres fertones, solvit quatuor grossos et medium (Mon. Vat. S. I. T. I. 186.)
Preklad : Medzi rokmi 1332 a 1337 bol farárom u sv. Mikuláša v Beleku v hontianskom dekanáte (teraz Balog nad Ipľom, filiálka Vinice), ktorý prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než tri fertony a zaplatil štyri a pol groša. (Mon. Vat. S. I. T. I. 186.)

Číslo záznamu : 49915
Meno kňaza : Gregor (Balog nad Ipľom, 1332)
Pcmeno kňaza : jurajbalognadiplom1332
Meno farnosti : Balog nad Ipľom
Pcmeno farnosti : balognadiplom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 186
Poradie : 47900
Citát : Item Gregorius sacerdos Sancti Nicolai de Belek iuratus non credere valere suum beneficium ultra III. fertones, solvit IIII. grossos et medium.
Preklad : Gregor, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Balogu, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako tri fertóny, zaplatil 4 groše a pol.

Číslo záznamu : 59411
Meno kňaza : Gregor (Balog nad Ipľom, 1332)
Pcmeno kňaza : jurajbalognadiplom1332
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 423
Poradie : 7000
Citát : GREGOR (14. stor.) - biskup, diplomat.
Po štúdiách pôsobil v cirkevnej správe, v niektorých diplomatických listinách je doložený ako nitriansky biskup a župan (1388-1392).
Lit.: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s.218; Strán-sky, A. - Cserenyey, Š.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 157.
VILIAM JUDÁK