logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29259
Meno kňaza : Jung, Silvester
Pcmeno kňaza : jungsilvester
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 91
Poradie : 6830
Citát : Jung Silvester
N. 2.XII.1879 v Diósgyöri, o. 1903, kaplán v Detve, Trubíne, Detve, Prievidzi, Kremnici, Handlovej, Martine, Kláštore p/Zn. 1910 profesor náb. na preparandii v Turč. Tepliciach, 1913 doktor teol., 1915 farár v T. Michale, 1928 VAD, 1940 AD turč. Z. 16.X.1945.

Číslo záznamu : 30920
Meno kňaza : Jung, Silvester
Pcmeno kňaza : jungsilvester
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 45
Poradie : 3550
Citát : Jung Silvester
N. 2.12.1879 v Diósgyöri. O.1903. K v Detve, Trubíne, Detve, Prievidzi, Kremnici, Handlovej, Martine, Kláštore p/Zn. 1910 prof. náb. na učiteľ. preparandii v Turč. Tepliciach. 1913 Doktor teol. 1915 F v Turč. Michale. 1928 VAD, 1940 AD turč. Z. 16.10.1945.