logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33765
Meno kňaza : Józsa, Ján Ladislav
Pcmeno kňaza : jozsajanladislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 249
Poradie : 24900
Citát : Józsa L. Ján, n. 15. 9. 1913 v Budulove, o. 2. 2. 1937, kapl. Parchovany, 1939 kapl. Košice, 1941 spr. f. Hraň, 1945 spr. f. Streda n. Bodr., 1951 voj. zákl. sl., 1954 kapl. Košice-dóm, 1956 kapl. Košice-juh, 1959 spr. f. Lekárovce, 1968 spr. f. V. Kapušany, 1972 spr. f. Kobyly, 1974 spr. f. Drienovec.

Číslo záznamu : 37073
Meno kňaza : Józsa, Ján Ladislav
Pcmeno kňaza : jozsajanladislav
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8270
Citát : JÓZSA, Ladislav, Ján
* nar. 15.9.1913 Budulov, ord. 2.2.1937, +4.6.1985 Moldava nad Bodvou
* 1937 kaplán Parchovany, 1938 Košice, 1941 administrátor Hraň, 1945 Streda nad Bodrogom, 1951 dekan, 1951 - 1954 základná vojenská služba, 1954 kaplán Košice - Dóm, 1956 Košice - Juh, 1959 administrátor Lekárovce, 1968 Veľké Kapušany, 1972 Kobyly, 1974 Drienovec, 1982 na dôchodku.
* Sch. 1934, s. 47; 1938, s. 218; 1941, s. 20; 1944, s. 44; 1978, s. 249.>