logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50304
Meno kňaza : Ján(Tulčík,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332tulcik
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 208
Poradie : 51790
Citát : Item Johannes sacerdos de Cuelchet iuratus extimavit decimam ad XVI.
grossoss, et est comitatus et archidyaconatus predicti.
Preklad : Ján, kňaz z Tulčíka, prísažne odhadol desiatok na 16 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínanej župy a archidiakonátu.

Číslo záznamu : 53990
Meno kňaza : Ján(Tulčík,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332tulcik
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 316
Poradie : 88650
Citát : Item dominus Johannes de Tolczig iuratus solvit XV. grossos.
Preklad : Pán Ján z Tulčíka prísažne zaplatil 15 grošov.