logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2903
Meno kňaza : Joachimi, Vojtech
Pcmeno kňaza : joachimivojtech
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 660
Poradie : 164920
Citát : Joachimi Adalbertus.14. Sept. 1687. investitus parochus in Pribidina et Szent-Péter. 17. Maji 1692. in Dovalló et Kokava, ubi usque 1696. operatus, tunc accepit Jekelfalva, ubi 1700. Joannes Sigray peregit visitationem, qui de parocho notavit quod sit Silesita. Operatus, tunc accepit Jekelfalva, ubi 1700. Joannes Sigray peregit visitationem, qui de parocho notavit quod sit Silesita.
Preklad : 14. septembra 1687 bol ustanovený za farára v Pribyline a Liptovskom Petre. 17. mája 1692 v Dovalove a Liptovskej Kokave, kde pracoval až do r. 1696, vtedy prijal Jaklovce, kde v r. 1700 vykonal vizitáciu Ján Sigray, ktorý o farárovi zaznamenal, že je Slezan.