logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37059
Meno kňaza : Jelenffy, Štefan
Pcmeno kňaza : jelenffystefan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8130
Citát : JELENFFY, Štefan
* +11.8.1827
* 1805 - 1806 administrátor Szikszó, 1814 - 1823 farár Göncruszka, 1823 - 1826 Zemplínske Kopčany.
* Sch. 1815, s. 37; 1816, s. 33; 1818, s. 23; 1819, s. 25; 1824, s. 87; 1826, s. 117.>