logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2884
Meno kňaza : Jelenffy, Ladislav
Pcmeno kňaza : jelenffyladislav
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 658
Poradie : 164730
Citát : Jelenffy Ladislaus.Ab 1667. parochus Szakolczae, una decanus. Hinc 3. Jun. 1670. investitus in Bazin. Ibi jam 16. Feb 1671. successorem nactus 2. Maji ejusd. a. investituram accepit ad Szucsány in cottu Turócz. Primus hic curio catholicus post abitum pastorum aug. conf. addictorum. Operatus est usque 1675.
Preklad : Od r. 1667 bol farárom v Skalici a dekanom. Nato bol 3. júna 1670 ustanovený v Pezinku, kde už 16. februára 1671 dostal nástupcu. 2. mája toho roka prijal úrad v Sučanoch v Turčianskej župe. Bol tam prvým katolíckym farárom po smrti luteránskeho pastora. Pracoval až do r. 1675.

Číslo záznamu : 29251
Meno kňaza : Jelenffy, Ladislav
Pcmeno kňaza : jelenffyladislav
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 91
Poradie : 6750
Citát : Jelenffy Juraj
1667 farár v Skalici a VAD, 1670 v Pezinku, 1671 v Sučanoch, kde bol prvý kat. farár po vrátení fary. NSP
Poznámka DKI : Zar2 uvádza nesprávne Juraj, správne je Ladislav.