logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2865
Meno kňaza : Javorník, Štefan
Pcmeno kňaza : javornikstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 656
Poradie : 164540
Citát : Javornik Stephanus.Theologiam tertii a. in seminario generali 1770. absolvens 6. Dec. in curam animarum Scepusium inviatus. Cooperatorem egit in Tótfalu, ab 1772. in Szomolnok, ab 1773. in capitulo Scepusiensi. 1774. factus parochus in Toporcz. Quacum parochia incorporatus est neoerectae dioecesi Scepusiensi.
Preklad : Teológiu absolvoval v generálnom seminári v r. 1770 po treťom ročníku a 6. decembra prišiel do duchovnej správy na Spiš. Ako kaplán pôsobil v Slovenskej Vsi, od r. 1772 v Smolníku. V r. 1774 sa stal farárom v Toporci, čím bol inkardinovaný do novozriadenej Spišskej diecézy.

Číslo záznamu : 29249
Meno kňaza : Javorník, Štefan
Pcmeno kňaza : javornikstefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 90
Poradie : 6730
Citát : Javorník Štefan
1785 bol prijatý zo spišskej diecézy, kaplán v Prievidzi a Bojniciach, 1788 farár v Hronci, 1791 v Selciach.

Číslo záznamu : 30914
Meno kňaza : Javorník, Štefan
Pcmeno kňaza : javornikstefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 44
Poradie : 3490
Citát : Javorník Štefan
1785 prijatý zo spiš. diec. K v Prievidzi, 1788 F v Hronci, 1791 F v Selciach. Z. 1797.