logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2853
Meno kňaza : Jászay, Andrej
Pcmeno kňaza : jaszayandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 655
Poradie : 164420
Citát : Jászay Andreas.Occurrit 1630. parochus in Egerszegh, nominatur in visitatione per Voplfgangum Ejsekujvári, hic et in Nyitra-Vicsap, (nunc Vicsap-Apáti) eodem a. peracta. Synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmány 4. et 5. Oct. ejusdem a. celebretae qua parochus in Tardoskedd interfuit.
Preklad : V r. 1630 bol farárom v Jelšovciach, uvádza sa to vo vizitácii konanej v tom roku Volfgangom Érsekujvárim, aj v Nitrianskych Výčapoch, (teraz Výčapy-Opatovce). Zúčastnil sa na Trnavskej synode, ktorú slávil Peter Pázmány 4. a 5. októbra toho roka ako farár v Tvrdošovciach.