logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37053
Meno kňaza : Jasečko, František
Pcmeno kňaza : jaseckofrantisek
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8070
Citát : JASEČKO, František
nar. 7.4.1929 Teplička, ord. 12.6.1955
rožňavský kňaz, 1971 – 1976 administrátor Tulčík.
Sch. 1978, s. 354.>

Číslo záznamu : 38890
Meno kňaza : Jasečko, František
Pcmeno kňaza : jaseckofrantisek
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 354
Poradie : 46260
Citát : Jasečko František, n. 7. 4. 1929 v Tepličke n. H., o. 12. 6. 1955, cer. BÚ Rožňava, 1956 kapl. Hodejov, 1958 kapl. Zvolen, 1960 kapl. Žarnovica, 1960 spr.f. Mur. Huta, 1964 spr.f. Poľanovce, 1971 spr.f. Tulčík, 1976 spr.f. Štítnik.