logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2849
Meno kňaza : Jarossíni, Juraj Augustín
Pcmeno kňaza : jarossinijurajaugustin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 655
Poradie : 164380
Citát : Jarosini Georgius, Augustinus.29. Sept. 1674. investitus parochus in Árva-Váralja, ubi 1690. successorem nactus. 24. Aug. 1696. in Bábaszék. Hinc 17. Apr. 1698. in Nagy-Szuha, ubi usque 1699. operatus est.
Preklad : 29. septembra 1674 bol ustanovený za farára v Oravskom Podzámku, kde v r. 1690 dostal nástupcu. 24. augusta 1696 v Babinej. Odtiaľ 17. apríla 1698 vo Veľkej Suchej, kde pracoval až do r. 1699.

Číslo záznamu : 29244
Meno kňaza : Jarossíni, Juraj Augustín
Pcmeno kňaza : jarossinijurajaugustin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 90
Poradie : 6680
Citát : Jarossíni Juraj Augustín
1674 farár v O. Podzámku, 1696 v Babinej, 1698 vo V. Suchej.