logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44672
Meno kňaza : Jarábek, Emericus
Pcmeno kňaza : jarabekemericus
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 730
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Jarábek Emericus | 1806 | 1832 |53