logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28067
Meno kňaza : Janovits Edmund
Pcmeno kňaza : janovitsedmund
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 120
Poradie : 13110
Citát : Janovits Edmund, n. 16. 8. 1903 v Mýt. Ludanoch, o. 1. 11. 1928, kapl. Šahy, 1931 kapl. Dun. Streda, 1933 kapl. Holíč, 1934 spr. f. V. Blahovo, 1936 spr. f. Bučany, 1938 spr. f. D. Bar, 1938 f. tamže, 1942 f. Dun. Streda, 1942 bisk. komisár gymn., 1955 asesor, 1962 dekan okr. Dun. Streda, 1978 u. u. v Dun. Strede.

Číslo záznamu : 67676
Meno kňaza : Janovits Edmund
Pcmeno kňaza : janovitsedmund
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 343
Poradie : 2090
Citát : Janovits Edmundus, nat. Mýtne Ludany 16. Aug. 1903, ord. Trnava 1. Nov. 1928, vic. coop. Šahy, 1931 Dunajská Streda, 1933 Holič, 1934 vic. oec. Veľký Aboň, 1936 Bučany, 1938 Dolný Bar, mox par. ibidem, 1942 par. Dunajská Streda, 1942—45 commis. aep. pro Gymn. Dunajská Streda.