logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2986
Meno kňaza : Ján (Dunajská Streda, 1561)
Pcmeno kňaza : jan1561dunajskastreda
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 664-665
Poradie : 165750
Citát : Joannes.Occurrit 1561. plebanus in Zerdahely Regio. (Duna-Szerdahely.) De quo visitator a. eodem notavit: „Administrat sacramenta secundum ritum Romanae ecclesiae. Habet servitricem foeminam.“ Visitator vero a. 1562. sic habet: „Plebanus VADnus districtus Csalóköz, catholicus, mulierem habet.“
Preklad : V r. 1561 bol farárom v Kráľovskej Strede (Dunajská Streda). Vizitátor v tom roku o ňom zaznamenal: „Sviatosti vysluhuje podľa rítu Rímskej cirkvi. Má slúžku.“ Vizitátor v r. 1562 píše takto: „Farár je dekanom dištriktu Žitného ostrova, má ženu.“