logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2973
Meno kňaza : Ján (Turany, 1560)
Pcmeno kňaza : jan1560turany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 663-664
Poradie : 165620
Citát : Joannes.Occurrit 1560. plebanus in Turan, Polonus. De quo visitator ejusdem a. sic notavit: „Ut dicitur, primam uxorem reliquit, et alteram juvenculam superiunduxit. Formatam non habet. Dicit Cracoviae ordinatum, sed literas sui sacerdotii apud affines in Polonia reposuisse, propter timorem et periculum itineris. Est susceptus eum fore sacramentarium, quamquam ipse cum juramenta contradicat. Nullis in ecclesiaitutuzr sacramentis et ceremoniis solitis. Si sit verum, quod errorem sacramentariorum non radoelat , verum attamen hoc est, quod sit lutheranus imperitus.“
Preklad : V r. 1560 bol farárom v Turanoch, Poliak. Vizitátor toho roka o ňom zaznamenal toto: „Ako sa hovorí, prvú ženu zanechal, a vzal si druhú, mladšiu. Nemá pevnú vieru. Hovorí, že je vysvätený v Krakove, ale ordinačnú listinu vraj nechal u príbuzných v Poľsku kvôli strachu a nebezpečenstvu na cestách. Je podozrivý, že je sakramentárom (kalvín), hoci prisahá, že nie je. V kostole nepoužíva nijaké sviatosti ani obvyklé obrady. Je pravdou, že nevyzerá byť sakramentár (kalvín) , je však pravda, že je to neskúsený luterán.“

Číslo záznamu : 29222
Meno kňaza : Ján (Turany, 1560)
Pcmeno kňaza : jan1560turany
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 87
Poradie : 6460
Citát : Ján
Keď bola 1560 vizitovaná fara v Turanoch, bol tam farárom. „Poliak. Povráva sa, že prvú ženu nechal a vzal si druhu, mladú. Ordinačnú listinu nemá. Tvrdí o sebe, že bol ord. v Krakove. Potvrdenia že si nechal u príbuzných v Poľsku, lebo sa bál si ich vziať na cestu. Je podozrenie, že nebol ord., hoci sa prisahá, že bol. V kostole nevysluhuje sviatosti, len obvyklé ceremónie. Je podozrenie, že je sakramentárom, hoci sa prisahá, že nie je. Ale je isté, že je aspoň neskúsený luterán.“ BRH-175

Číslo záznamu : 29223
Meno kňaza : Ján (Turany, 1560)
Pcmeno kňaza : jan1560turany
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 87
Poradie : 6470
Citát : Ján
Farár v Martine r. 1560. CV píše: „Ján, Poliak, ord. v Trnave. Tvrdí o sebe, že je sakramentárom. Je celý heretik, kostol drží ako chliev, zbavený sviatostí, ozdôb a ceremónií. Hreší na celibátnikov.“ BRH-176