logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50592
Meno kňaza : Ján(1332,Turčiansky Michal)
Pcmeno kňaza : jan1332turcianskymichal
Meno farnosti : Turčiansky Michal
Pcmeno farnosti : turcianskymichal
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 223
Poradie : 54670
Citát : Item Johannes plebanus Sancti Michaelis, archidiaconatus Nitriensis, iuratus dixit, suum beneficium ultra duas marcas valere cum VIII. grossis, solvit XII. grossos Johannes pro eo de Moys.
Preklad : Ján, kňaz z Turčianskeho Michala, Nitriansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 2 marky a 8 grošov, zaplatil za neho 12 grošov Ján z Mošoviec.