logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50129
Meno kňaza : Ján(1332,Dobrašov)
Pcmeno kňaza : jan1332dobrasov
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50030
Citát : [Item Johannes de Dobrusa] iuratus solvit XII. grossos.
Preklad : Ján z Dobrašova, časť Metešíc, prísažne zaplatil 12 grošov.