logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2785
Meno kňaza : Jakubec, Martin
Pcmeno kňaza : jakubecmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 649
Poradie : 163740
Citát : Jakubecz Martinus.E. seminario s. Stephani 19. Dec. 1692. ordinatus. 30. Apr. 1693. investitus parochus in Ürmény, hinc jam 5. Maji ejusdem a. investitus in Lopej cum Lehota, ubi usque 1696. activus erat.
Preklad : Zo seminára sv. Štefana bol 19. decembra 1692 vysvätený za kňaza. 30. apríla 1693 bol ustanovený za farára v Mojmírovciach, odtiaľ bol už 5. mája toho roka ustanovený v Lopeji s Lehotou, kde pracoval až do r. 1696.

Číslo záznamu : 29196
Meno kňaza : Jakubec, Martin
Pcmeno kňaza : jakubecmartin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 85
Poradie : 6200
Citát : Jakubec Martin
O. 1692. 1693 farár v H. Lehote, a Lopeji.