logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2757
Meno kňaza : Jakub (Krupina, 1400)
Pcmeno kňaza : jakub1400krupina
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 647
Poradie : 163460
Citát : Jacobus.Occurit circa 1400. usque 1415. plebanus in Koropna. (Schemat hist. Neosol. 1876. 184.)
Preklad : Okolo r. 1400 až do r. 1415 bol farárom v Krupine. (Schemat hist. Neosol. 1876, 184.)

Číslo záznamu : 29193
Meno kňaza : Jakub (Krupina, 1400)
Pcmeno kňaza : jakub1400krupina
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 85
Poradie : 6170
Citát : Jakub
Medzi 1400-1415 spomína sa ako plebán v Krupine.