logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29185
Meno kňaza : Ivichich, Karol
Pcmeno kňaza : ivichichkarol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 84
Poradie : 6090
Citát : Ivichich Karol
N. 1816, o. 1842, kaplán vo V. Poli, Detve, Kr. Baniach, Tajove, SF v Krahuliach, K v Kr. Baniach, BB, 1849 SF v H. Lehote, 1851 v Ponikách, 1852 v Kamenci p/Vtáčnikom a per cambium vo Vígľ. Hute, 1853 SF v Kľaku, 1856 farár vo Vieske, 1864 v Selciach. Z. 4.I.1861, 51 r. – Ako kaplán rád cestoval. Bez prostriedkov na jednej ceste došiel až do Londýna. Na inej ceste pešky došiel do Ríma. Povahy bol flegmatickej, nič ho nerozohrialo.

Číslo záznamu : 30902
Meno kňaza : Ivichich, Karol
Pcmeno kňaza : ivichichkarol
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 42
Poradie : 3370
Citát : Iviczich (Ivichich) Karol
N. 1816. O. 1842. K vo V. Poli, Detve, Kr. Baniach, Tajove, SF v Krahuliach, K v Kremn. Baniach, PB, 1849 v N. Lehote. 1851 F v Ponikách, 1852 SF v Kamenci p/Vtáč., neskôr per cambium vo Vígľ. Hute- Kalinke. 1853 SF v Kľaku, 1856 F vo Vieske, 1864 v Selciach. Z. 4.1.1867.
Ako K rád cestoval. Na jednej ceste vraj prešiel peši do Londýna, na inej do Ríma. Bol flegmatik, nič ho nezohrialo.

Číslo záznamu : 62933
Meno kňaza : Ivichich, Karol
Pcmeno kňaza : ivichichkarol
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 150
Poradie : 1370
Citát : Karol Ivichih (Iviczich, Ivitsits), nar. 22.10.1815 v Banskej Štiavnici, otec František, matka Terézia Forbaum, po skončení štúdia teológie bol v roku 1842 vysvätený za kňaza, kaplán vo Veľkom Poli, Detve, Kremnických Baniach a Tajove, SF v Krahuliach, znovu kaplánom v Kremnických Baniach a BB. Od roku 1849 bol SF v Hornej Lehote, od roku 1851 v Ponikách. V roku 1852 pôsobil v Kamenci pod Vtáčnikom a na výmenu vo Vígľašskej Hute, v rokoch 1853 - 1856 bol SF v Kľaku, v rokoch 1856 - 1864 farárom vo Vieske (obec v roku 1960 pričlenená k Ladomeru), od roku 1864 farárom v Selciach, kde aj zomrel ako 51 ročný 4.1.1867. Ako kaplán rád cestoval. Bez prostriedkov na jednej ceste došiel až do Londýna. Na inej ceste pešky došiel do Ríma. Mal flegmatickú povahu.

Číslo záznamu : 73239
Meno kňaza : Ivichich, Karol
Pcmeno kňaza : ivichichkarol
Www stránka : Mail: Dr. Ladislav Hagara, PhD. [22.5.2024]
Skratka knihy : mail
Poradie : 680
Citát : Karol Ivičič (Ivichich): 1852 kaplán v Prievidzi (Schem. Neosol. 1852, s. 106)