logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2721
Meno kňaza : Ivák, Vavrinec
Pcmeno kňaza : ivakvavrinec
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 644
Poradie : 163100
Citát : Ivák Laurentius.18. Maji 1672. investitus parochus in Alsó-Lelócz. Hinc 19. Apr. 1678. in Turócz-Szent-Márton. Hinc 14. Apr. 1681. in Zsárnocza, usque 1689. Deinde ab 1692. in Bars-Szent-Kereszt. 7. Apr. 1695. e comissione ab ordinariatu accepta inquisitionem peregit contra Georgium Szeniglovics parochum in Velkopole. Hinc 189. Jun. 1695. investituram accepit in Rózsehegy, ubi usque 1707. operatus est.
Preklad : 18. mája 1672 bol ustanovený za farára v Dolných Lelovciach. Nato 19. apríla 1678 v Turčianskom Svätom Martine, 14. apríla 1681 v Žarnovici, až do r. 1689. Od r. 1692 vo Svätom Kríži nad Hronom. 7. apríla 1695 z rozhodnutia ordinariátu previedol vyšetrovanie proti J. Szeniglovicsovi, farárovi vo Veľkom Poli. Nato 18. júna 1695 prijal úrad v Ružomberku, kde pracoval do r. 1707.
7

Číslo záznamu : 7607
Meno kňaza : Ivák, Vavrinec
Pcmeno kňaza : ivakvavrinec
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1062
Poradie : 311970
Citát : Ivák Laurentius.E parocho in Rózsahegy eccl. 1702. canonicus Scepus. et praepositus B. M. V. de Zemplén. † circa 1703. Aetatis 62.

Číslo záznamu : 29182
Meno kňaza : Ivák, Vavrinec
Pcmeno kňaza : ivakvavrinec
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 84
Poradie : 6060
Citát : Ivák Vavrinec
1672 farár v D. Lelovciach, 1678 v Martine, 1681 v Žarnovici, 1692 vo Sv. Kríži. 1695 poverený vrchnosťou previedol inkvizíciu proti J. Szeniglovicsoví, farárovi vo V. Poli. 1695 v Ružomberku, do 1707. NSP

Číslo záznamu : 62988
Meno kňaza : Ivák, Vavrinec
Pcmeno kňaza : ivakvavrinec
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 180
Poradie : 1920
Citát : Vavrinec Ivák (Ivák Laurentius), nar. 1641, po vysviacke bol 18.5.1672 ustanovený za farára v Dolných Lelovciach, nato 19.4.1678 v Turčianskom Svätom Martine, 14.4.1681 v Žarnovici - až do roku 1689. Od roku 1692 vo Svätom Kríži nad Hronom, 7.4.1695 z rozhodnutia ordinariátu previedol inkvizíciu proti J. Szeniglovicsovi, farárovi vo Velkom Poli. 18.6.1695 prijal úrad v Ružomberku. V roku 1702 sa stal spišským kanonikom a prepoštom Panny Márie de Zemplén. Zomrel okolo roku 1703 vo veku 62 rokov.