logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2715
Meno kňaza : Istvánffy, Michal
Pcmeno kňaza : istvanffymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 644
Poradie : 163040
Citát : Istvánffy Michael.21. Oct. 1751. missus pro cooperatore Prividiam. Hinc 16. Dec. 1752. investitus parochus in Neczpál. Inde 26. Apr. 1755. in Turócz-Szent-Mihály. Protonotarius apost. Cum suo baneficio incorporatus dioecesi Neosoliensi.
Preklad : 21. októbra 1751 bol poslaný za kaplána do Prievidze. Nato bol 16. decembra 1752 ustanovený za farára v Necpaloch, 26. apríla 1755 v Turčianskom Svätom Michale. Bol apoštolským protonotárom. So svojím benefíciom bol inkorporovaný do Banskobystrickej diecézy.

Číslo záznamu : 29179
Meno kňaza : Istvánffy, Michal
Pcmeno kňaza : istvanffymichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 83
Poradie : 6030
Citát : Istvánffy Michal Ladislav
Teologus speculativus per septenium v Pázmáneu, kaplán v Prievidzi, 1752 farár v Necpaloch, 1755 vo Sv. Michale. Z. 1792. Doktor teol. apošt. protonotár. HD Valča 1788 o ňom píše, že bol na penzii a býval v Trnave.

Číslo záznamu : 30900
Meno kňaza : Istvánffy, Michal
Pcmeno kňaza : istvanffymichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 42
Poradie : 3350
Citát : Istvánffy Michal Ladislav
Teologus speculativus per septenium v Pázmáneu. K v Prievidzi, 1752 F v Necpaloch, 1755 v Turč. Michale. Doktor teológie, apošt. protonotár. HD Valča o ňom píše, že n. o. žil v Trnave. Z. 1792.