logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2702
Meno kňaza : Intibus, Jozef
Pcmeno kňaza : intibusjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 642
Poradie : 162910
Citát : Intibus Josephus.Theologiam cum a. quinto qua theologus practicus in arce Posoniensi 1791. absolvit. Cooperatorem egit in Stomfa, ab 1792. in Egbel, ab 1796. in Sasvár. Hinc 1805. factus est capellanns localis in Kuti. Inde 1806. obtinuit parochiam in Búr-Szent-Miklós. Exhinc 1818. obtinuit Holics, ubi † 6. Jan. 1840.
Preklad :
Teológiu absolvoval na bratislavskom hrade ako študent praktickej teológie po piatom ročníku v r. 1791. Ako kaplán pôsobil v Stupave, od r. 1792 v Gbeloch, od r. 1796 v Šaštíne. Nato sa v r. 1805 stal miestnym kaplánom v Kútoch. V r. 1806 obdržal farnosť v Borskom Svätom Mikuláši. Nato v r. 1818 obdržal Holíč, kde † 6. januára 1840.

Číslo záznamu : 59651
Meno kňaza : Intibus, Jozef
Pcmeno kňaza : intibusjozef
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 563
Poradie : 9400
Citát : INTIBUS, Jozef (* 6.7.1768 Trenčín - + 6.1.1840 Holíč, okr. Skalica) - bernolákovec, grafik, kazateľ.
Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne študoval v Generálnom seminári v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili r.1791. Potom pôsobil ako kaplán v Stupave, r.1792 v Gbeloch, od r.1796 v Šaštíne. R.1805 bol miestnym kaplánom v Kuklové, od r. 1806 farárom v Borskom Svätom Mikuláši a od r.1818 v Holíči. Člen Slovenského učeného tovarišstva (1793-1796). Autor kresieb a medirytín do oboch dielov Gavlovičovej Valaskej školy (dva frontispice).
Lit.: Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s.47; Hradný, M.: Jozef Intihus, jediný známy bernolákovský grafik. Katolícke noviny, r.91, 1976, č.48.
HADRIÁN RADVÁNI