logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2700
Meno kňaza : Imády, Karol
Pcmeno kňaza : imadykarol1811
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 642
Poradie : 162890
Citát : Imády Carolus.Natus 13. Nov. 1811. Turnae in cottu Trencsén. Philosophiam Tirnaviae theologiam Pestini absolvit. 24. Nov. 1834. ordinatus. Cooperatorem egit in Ó-Bars. Ab 1836. in Köhidgyarmat, mox eodem a. in Balassagyarmat, ubi 1840. beneficium parochiale adeptus. 26. Aug. 1857. sua Majestas Franciscus Josephus ibi commorans ordinavit, quatenus capella carceris restauratur et in illa divina peragantur. 1858. conthoralis Stephani 1. b. Pongrácz aliquam capellam aedificari curavit. 1865. munere VADni condecoratus. 1868. Francisca Divényi in coemeterio capellam struxit. † 10. Dec. 1883. Fuit ins. ord. Francisci Josephi I. eques.
Preklad :
Narodil sa 13. novembra 1811 v Trenčianskej Turnej. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Pešti. 24. novembra 1834 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Starom Tekove. Od r. 1836 v Kamennom Moste, hneď v tom roku v Balassagyarmate, kde v r. 1840 získal farské benefícium. 26. augusta 1857 tam nariadilo Jeho Veličenstvo František Jozef, aby sa zreštaurovala väzenská kaplnka a konali sa v nej sväté obety. V r. 1858 sa postaral o postavenie niekoľkých kaplniek. V r. 1865 bol ocenený úradom dekana. V r. 1868 Františka Divényi postavila kaplnku na cintoríne. † 10. decembra 1883. Bol rytierom rádu Františka Jozefa I.