logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2677
Meno kňaza : Husár, Pavol
Pcmeno kňaza : husarpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 639
Poradie : 162660
Citát : Huszár Paulus.Szucsányensis ex cottu Turócz, perillustris hungarus. 14. Nov. 1733. in alumnatum Budensem Széchényianum susceptus. 23. Sept. 1737. investitus parochus in Turány. Illius investitio 13. Jul. 1768. iterata est. † 17. Mart. 1772. ibidem.
Preklad : Sučanec z Turčianskej župy, preosvietený Maďar. 14. novembra 1733 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 23. septembra 1737 bol ustanovený za farára v Turanoch, 13. júla 1768 tam bol znovu ustanovený. Tam † 17. marca 1772.