logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2669
Meno kňaza : Husár, Andrej
Pcmeno kňaza : husarandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 639
Poradie : 162580
Citát : Huszár Andreas.Theologiam 1740. absolvit. A m. Apr. 1743. parochus in Nagy-Bárkány. Inde 16. Sept. 1745. investitus in Alsó-Györöd. Hinc 3. Sept. 1754. investituram accepit pro Egegh, sed jam 11. ejusdem m. et a. hoc beneficium resignavit permanens iu pristino loco. Inde 15. Dec. 1756. investitus in Nagy-Kálna, ubi † 27. Jul 1770.
Preklad : Teológiu absolvoval v r. 1740. Od apríla 1743 bol farárom v Nagybárkány. 16. septembra 1745 bol ustanovený vo Veľkom Ďure. Odtiaľ prijal 3. septembra 1754 úrad v Egegu čiže Hokovciach, ale už 11. toho mesiaca a roka sa zriekol tohto benefícia zostanúc na predošlom mieste. 15. decembra 1756 bol ustanovený v Kalnej nad Hronom, kde † 27. júla 1770.