logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2658
Meno kňaza : Hurta, Ján
Pcmeno kňaza : hurtajan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 638
Poradie : 162470
Citát : Hurta, vel Hurtóczy Joannes.Natus in Bars-Szent-Kereszt. Qua alumnus coll. gen. 1679. baccallaureus, 1680. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario eodemque a. inchoavit et jam m. Apr. 1681. ordinatus est. 8. Dec. 1686. investitus parochus in Vieszka. 26. Sept. 1688. in Szent-Ilona. Hinc demum 7. Apr. 1690. in Lutila, ubi usque 1696. operatus est.
Preklad : Narodil sa vo Svätom Kríži nad Hronom. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1679 stal bakalárom, v r. 1680 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári a už v apríli 1681 bol vysvätený za kňaza. 8. decembra 1686 bol ustanovený za farára vo Vieske. 26. septembra 1688 vo Svätej Helene. Odtiaľ 7. apríla 1690 v Lutile, kde pracoval až do r. 1696.

Číslo záznamu : 29144
Meno kňaza : Hurta, Ján
Pcmeno kňaza : hurtajan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 79
Poradie : 5680
Citát : Hurta, alias Hurtóczy Ján
N. vo Sv. Kríži, 1680 ako magister filozofie začal študovať teológiu a v apríli 1681 bol vysvätený. 1686 farár vo Vieske, 1688 vo Sv. Helene, 1690 v Lutile. NSP