logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2646
Meno kňaza : Hulík, Martin
Pcmeno kňaza : hulikmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 637
Poradie : 162350
Citát : Hulik Martinus.Theologiae secundum a. in seminario s. Stephani 1690. absolvit. 18. Apr. 1699. ordinatus est. 25. Jul. ejusd. a. investitus in Nagy-Szuha. Hinc 6. Jul. 1712. in Ocsova. Inde vero 9. Maji 1719. in Felsö-Ludány, ubi usque 1723. operatus est.
Preklad : Teológiu absolvoval v r. 1690 v seminári sv. Štefana po druhom ročníku. 18. apríla 1699 bol vysvätený za kňaza. 25. júla toho roka bol ustanovený vo Veľkej Suchej, nato 6. júla 1712 v Očovej. Odtiaľ prešiel 9. mája 1719 do Ludaníc, kde pracoval až do r. 1723.

Číslo záznamu : 3685
Meno kňaza : Hulík, Martin
Pcmeno kňaza : hulikmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 726
Poradie : 172740
Citát : Kulik, potius Hulik Martinus.Fuit ab 1727. usque m. Apr. 1728. parochus in Bogdány.
Preklad : Od r. 1727 do apríla 1728 bol farárom v Bohdanovciach nad Trnavou.

Číslo záznamu : 29137
Meno kňaza : Hulík, Martin
Pcmeno kňaza : hulikmartin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 79
Poradie : 5610
Citát : Hulík Martin
O. 1699, t. r. farár vo V. Suchej, 1712 v Očovej, 1717-1723 v H. Ludaniciach. CV 1713 Očová píše, že mal 40 r.