logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2641
Meno kňaza : Hug, Ján Jakub
Pcmeno kňaza : hugjanjakub
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 637
Poradie : 162300
Citát : Hug Joannes, Jacobus.Occurrit 1647. parochus in Jano- et Nova-Lehota. Nominatur in catalogo cleri eodem a. jussu Georgii Lippay confecto. Tunc etiam Matthaeus Schleger visitationem peregit, qui de parocho ait: „Theologus unius a. Aetatis 30. Sacerdotii 5. Hinc tribus mensibus. Praeter synodale habet omnes necessarios libros.“
Preklad : V r. 1647 sa objavuje ako farár v Janovej a Novej Lehote. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. Vtedy vykonal vizitáciu Matej Schlegel, ktorý o farárovi povedal: „Bohoslovcom bol jeden rok. 30 ročný, päť rokov kňazom. Tu je tri mesiace. Okrem synodálnych má všetky potrebné knihy.“

Číslo záznamu : 29134
Meno kňaza : Hug, Ján Jakub
Pcmeno kňaza : hugjanjakub
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 78
Poradie : 5580
Citát : Hug Ján Jakub
1647 farár v J. Lehote. CV Schlegelova píše: Jednoročný teológ, 30 ročný, 5 ročný kňaz. V mieste je 3 mesiace. NSP