logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31683
Meno kňaza : Hromádka, Ladislav
Pcmeno kňaza : hromadkaladislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 192
Poradie : 20470
Citát : Hromádka Ladislav, n. 11. 9. 1920 v Handlovej, o. 30. 5. 1948, kapl Detva, 1949 kapl. Partizánske, spr. f. Šimonovany, 1950 spr. f Hájniky, 1951 kapl. B. Bystrica, 1952 kapl. Prievidza, 1953 spr. f. Detva, 1955 spr. f. Hronec, 1957 spr. f. Turč. Ďur a T. Michal, 1959 spr. f. Mošovce, 1968 spr. f. Sl. Pravno, 1972 spr. f. Koš.

Číslo záznamu : 62815
Meno kňaza : Hromádka, Ladislav
Pcmeno kňaza : hromadkaladislav
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 45
Poradie : 190
Citát : ThMgr. Ladislav Hromádka, nar. 11.9.1920 v Handlovej, ord. 30.5.1948, kaplán v Detve, 1949 - 1950 v Partizánskom, 1950 SF v Hájnikoch, od 1951 kaplán v Prievidzi, od roku 1953 postupne správca farností v Detve, Hronci,Turčianskom Ďure, Turčianskom Michale, Mošovciach, Nitrianskom Právne, 1971 v Koši. Zomrel 18.8.2005, pochovaný v Koši.

Číslo záznamu : 65489
Meno kňaza : Hromádka, Ladislav
Pcmeno kňaza : hromadkaladislav
Www stránka : Mail P. Múčka [10.3.2022]
Skratka knihy : mail
Citát : ThDr. Ladislav Hromádka, ord. 30.júna????1948, do júna 1949 kaplán v Detve, do februára 1951 v Partizánskom (často zastupoval chorľavého farára Jána Kuchárika vo farnosti Šimonovany, v súčasnosti sú Šimonovany mestskou časťou Partizánskeho), do augusta 1951 v Banskej Bystrici ako kaplán a dočasný SF Sliač-Hájniky, do konca júna 1953 kaplán v Prievidzi, potom do konca augusta 1954 SF v Detve, do 30. júna 1957 SF v Hronci, do 30. júna 1959 SF v Ťurčianskom sv. Ďure, do 30.júna 1968 SF Mošovce, do 30. septembra 1970 SF v Slovenskom Pravne, do 29.2.1972 SF v Lopeji, Do 30.septembra 1995 SF v Koši, penzionovaný. Zomrel 18.augusta 2005 v Lazanoch, pochovaný v Koši.