logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30875
Meno kňaza : Hríbik, Štefan
Pcmeno kňaza : hribikstefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 38
Poradie : 3100
Citát : Hríbik Štefan
N. 20.8.1913 v Kordíkoch. O. 1936. Ako subdiakon slúžil v Jastrabej a pokračoval ako K. 1939 SF v Jastrabej, 1940 SF vo Sv. Mare. 1951 aplikovaný na BÚ, 1951 konzultor. Z. 5.12.1970, 57 ročný.