logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2566
Meno kňaza : Horváth, Jozef (1730-1808)
Pcmeno kňaza : horvathjozef1730
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 631
Poradie : 161550
Citát : Horváth Josephus.Nobilis Szerdahelyiensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1755. baccalaureus. 1756. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. in eodem seminario 1758. absolvit.17. Maji 1759. missus pro cooperatore ad Érsekujvár. 31. Maji 1763. investitus parochus in Naszvad. Hinc 15. Jun. 1773. transivit ad Tardoskedd, ubi ab 1804. VADnus distr. Érsekujvár. sup. 17. Apr. 1808. ibidem.
Preklad : Šľachtic z Dunajskej Stredy. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1755 stal bakalárom, v r. 1756 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári v r. 1758 po treťom ročníku. 17. mája 1759 bol poslaný za kaplána do Nových Zámkov, 31. mája 1763 bol ustanovený za farára v Nesvadoch. Odtiaľ prešiel 15. júna 1773 do Tvrdošoviec, kde sa stal v r. 1804 dekanom horného novozámockého dištriktu. Tam † 17. apríla 1808.