logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 240
Meno kňaza : Hollý, Jozef (1894-1976)
Pcmeno kňaza : hollyjozef1894
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Hollý Jozef, n. 23. II. 1894 v Rajci, o. 27. VI. 1918, dekan, farár v Skačanoch.

Číslo záznamu : 27318
Meno kňaza : Hollý, Jozef (1894-1976)
Pcmeno kňaza : hollyjozef1894
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 3070
Citát : Hollý, Jozef (* 23. februára 1894 Rajec, okres Žilina – + 11. februára 1976 Skačany, okres Partizánske) — kňaz Nitrianskej diecézy, orolský činovník.
Po absolvovaní gymnáziu v malom biskupskom seminári v Nitre študoval ako nitriansky alumnista v Generálnom seminári v Budapešti. Kňazské svätenie mu udelili v Nitre 22. júna 1918. Najprv bol kaplánom v Konskej, v roku 1918 Ilave a v roku 1921 v Močenku. Dňa 17. novembra 1922 ho určil nitriansky sídelný biskup ThDr. Karol Kmeťko (→) na miesto kaplána v Žiline. V roku 1924 odišiel ako pomocný kňaz do Dolného Hričova. V roku 1924 sa vrátil do funkcie žilinského kaplána. V školskom roku 1927/1928 vyučoval – ako výpomocný učiteľ – v Československom štátnom dievčenskom reformovanom reálnom gymnáziu v Žiline náboženstvo. V dňoch 18. a 19. septembra 1928 zložil prosynodálne skúšky. V roku 1932 sa stal riaditeľom dievčenskej základnej školy v Žiline. Dňa 1. septembra 1934 sa stal farárom v Ochodnici a v roku 1939 sa stal dekanom Kysuckonovomestského dištriktu. V roku 1941 sa stal biskupským radcom (parochus-consultor). V roku 1942 ho vymenovali za cirkevného škôldozorcu pre Kysuckonovomestský dozorný obvod. Dňa 1. septembra 1946 sa stal farárom v Skačanoch. Neskôr ho vymenovali za dištriktuálneho dekana. Odtiaľ odišiel 30. júna 1972 na trvalý odpočinok.
V Žiline mal mimoriadne zásluhy pre rozvoj činnosti tunajšej jednoty Orla. Bol aj členom jeho rady za jeho Žilinskú župu.

Číslo záznamu : 41697
Meno kňaza : Hollý, Jozef (1894-1976)
Pcmeno kňaza : hollyjozef1894
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 133
Poradie : 3090
Citát : 97. Hollý Josephus. Natus 23. II. 1894 in Rajec. 1918 ordi-
natus, Cooperator in Konská, Ilava, 1921 in Močenok,
1922 in Žilina, 1924 Subsidiarius in D. Hričov, 1925
Coop. in Žilina, 1928 in examine Pro-Synodali appro-
batus 1932 Director scholae elem. puellaris Solnae, 1934
Parochus in Ochodnica, 1936 Secretarius Distr., 1939
V. A. D. distr., 1941 Parochus Consultor. ... ... ... ... . 19

Číslo záznamu : 43254
Meno kňaza : Hollý, Jozef (1894-1976)
Pcmeno kňaza : hollyjozef1894
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 151
Poradie : 2460
Citát : Hollý Josephus. Natus 1894 in Rajec. 1918 ordinatus, Coo-
perator in Konská, Ilava, 1921 in Močenok, 1922 Coo-
rator in Žilina, 1924 Subsidiarius in D. Hričov, 1925
Coop. in Žilina, 1928 in examine Pro Synodali appro-
1932 Director scholae elem. puellaris Solnae, 1934 Pa-
rochus in Ochodnica, 1936 Secretarius Distr. --- 80