logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2510
Meno kňaza : Holič, Martin
Pcmeno kňaza : holicmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 626
Poradie : 160990
Citát : Hollics Martinus.29. Apr. 1716. investitus parochus in Nagy-Szuha, ubi usque 1721. operatus est.
Preklad : 29. apríla 1716 bol ustanovený za farára vo Veľkej Suchej, kde pracoval až do r. 1721.