logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29104
Meno kňaza : Holbay, Ľudovít
Pcmeno kňaza : holbayludovit
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 75
Poradie : 5280
Citát : Holbay Ľudevít
N. 3.I.1865 v Podlužanoch, o. 1887, kaplán v Handlovej, prebendát a katechéta kláštornej školy v BB, K v Sučanoch, SF v Sklenom, 1892 farár v Krahuliach, 1894 v H. Štubni, 1912 D, 1916 vyznamenaný rytier. krížom radu Fr. Jozefa. 1933 v. v. Z. 4.okt.1938.

Číslo záznamu : 30861
Meno kňaza : Holbay, Ľudovít
Pcmeno kňaza : holbayludovit
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 36
Poradie : 2960
Citát : Holbay Ľudovít
N. 3.1.1865 v Podlužanoch, o. 1887. K v Handlovej, PB, katechéta klášt. školy v BB. K v Sučanoch, SF v Sklenom. 1892 F v Krahuliach, 1894 F v H. Štubni, 1912 D. 1916 vyznamenaný rytier. krížom rádu Frant. Jozefa. 1933 n. o. Z. 4.10.1938.
Vysoký, štíhly, pekného vzrastu, vážnej, prísnej tváre. Dbal na svoj zovňajšok. Vystupoval sebavedome a mal vo farnosti autoritu. S farníkmi vychádzal dobre. Založil a viedol v obci konzum. Bol funkcionárom aj v úverovom družstve. Ako mladší rád vyhľadával spoločnosť, starší sa jej radšej vyhýbal. Dušpastierske povinnosti si konal svedomite. Mal ambíciu vyniknúť. Keď dostal honor turč. AD Kianička a jeho obišli, veľmi ho to zronilo a požiadal o penziu. Keď mu to BÚ odmietol s komentovanou poznámkou, že najkrajšia smrť kňaza je pri oltári, to ho roztrpčilo. Konečne sa dostal do penzie a užíval ju za 5 r. v Kremnici. /Komentoval Rusnák./