logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28023
Meno kňaza : Hlinka, Ján
Pcmeno kňaza : hlinkajan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 116
Poradie : 12670
Citát : Hlinka Ján, n. 13. 6. 1913 vo Vinodole, o. 29. 6. 1939, kapl. Cífer, Hlohovec, 1940 kapl. Holíč, 1942 kapl. Stupava, 1943 spr. f. Šipice, 1947 spr. f. Hont. Nemce, bisk. šk. komisár, 1948 f. tamže 1952 spr. f. V. Lovce, 1957 spr. f. Kuklov, 1966 spr. f. Kráľová, 1974 n. o. .

Číslo záznamu : 64166
Meno kňaza : Hlinka, Ján
Pcmeno kňaza : hlinkajan
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Hlinka Ján nar. 13.6.1913 vo Vinodole, ord. 29.6.1939; kap. Cífer; Hlohovec, 1940 Holíč, 1942 Stupava; adm. 1943 Šipice, 1947 Hont. Nemce; bisk. šk. komisár 1948 dekanát Bzovík; far. 1948 Hont. Nemce; adm. 1952 V. Lovce, 1957 Kuklov, 1966 Kráľová; n.o. 1974

Číslo záznamu : 67636
Meno kňaza : Hlinka, Ján
Pcmeno kňaza : hlinkajan
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 339
Poradie : 1690
Citát : Hlinka Joannes, nat. Horný Síleš 13. Jun. 1913, ord. Bratitslava 29. Jun. 1939, vic. coop. Cífer, Hlohovec, 1940 Holič, 1942 Stupava, 1943 vic. oec. Horné Šipice, 1947 Nemce (D. p. Krupina), 1948 commis. ep. schol, nation. Distr. Bzovík.

Číslo záznamu : 68959
Meno kňaza : Hlinka, Ján
Pcmeno kňaza : hlinkajan
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 670
Citát : 8./ Jána Hlinku, farára v Hont. Nemciach sa správcu fary do Veľkých Loviec / 7O17/52, 27. IV. – I. VII./

Číslo záznamu : 69510
Meno kňaza : Hlinka, Ján
Pcmeno kňaza : hlinkajan
Názov knihy : obež. Trnava 1957
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 750
Citát : Ján Hlinka, správca fary vo Veľkých Lovciach, do Kuklova /č.3027/57, 10.- 15.VII.57/.