logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2461
Meno kňaza : Hir, Tomáš
Pcmeno kňaza : hirtomas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 622
Poradie : 160500
Citát : Hir Thomas.7. Ju1 1665. investitus parochus in Maniga, hinc 9. Oct. ejusdem a. in Nagymegyer, ubi usque 1674. operatus est.
Preklad : 7. júla 1665 bol ustanovený za farára v Malženiciach, odtiaľ 9. októbra toho roka vo Veľkom Mederi, kde pracoval až do r. 1674.