logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29082
Meno kňaza : Hepner, Anton
Pcmeno kňaza : hepneranton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 73
Poradie : 5060
Citát : Hepner Anton
Pochádzal z Turca. 1799 kaplán v Sučanoch, 1801 farár v Turanoch, 1803 vo V. Uherciach, 1807 v. v. Z. 31.X.1817. Za neho turianska veža, ktorá mala tri dutiny, keďže ju nemal kto obnoviť, museli ich zrušiť a vežu zakryť len jednoduchou strieškou.

Číslo záznamu : 30846
Meno kňaza : Hepner, Anton
Pcmeno kňaza : hepneranton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 35
Poradie : 2810
Citát : Hepner Anton
Pochádzal z Turca. 1799 K v Sučanoch, 1801 F v Turanoch, 1803 vo V. Uherciach, 1807 n. o. Z. 31.10.1817.
Za neho mala turianska veža krov s troma cibuľami. Keďže ich nemal kto obnoviť, krov zhodili a zhotovili jednoduchú striešku.